Spedycja

W ramach usług spedycyjnych organizujemy między innymi:

  • transport całopojazdowy
  • ładunki częściowe i drobnicowe
  • transport ładunków niebezpiecznych (ADR)
  • transport ładunków wymagających kontrolowanej temperatury
  • transport ponadgabarytowy